Tilbage til nyhedsliste

Unge fra grænselandet lærer fra sig

8. september 2023

Grænseforeningens Elevambassadører fortalte om at være mindretal i Danmark og i Tyskland på Ungdommens Folkemøde i Valbyparken

Grænseforeningens Elevambassadører lærte fra sig på Ungdommens Folkemøde i Valbyparken den 6.-7. september.

Grænseforeningens Elevambassadører lærte fra sig på Ungdommens Folkemøde i Valbyparken den 6.-7. september.

Foto: Cheyenne Erdmann

Tre af Grænseforeningens Elevambassadører lavede en rundspørge på Ungdommens Folkemøde, som fandt sted i Valbyparken i København den 6.-7. september. De unge, som fordelte sig på to elevambassadører fra Duborg-Skolen i Flensborg, et af de danske gymnasier i Nordtyskland, og Deutsches Gymnasium für Nordschleswig i Aabenraa, det tyske mindretals gymnasium.

Rundspørgen skulle vise, hvor stort et kendskab, der er til mindretallene i det dansk-tyske grænselandet. Før de gik i gang, var der forskellige analyser af, hvilken viden de unge ungdomsfolkemødedeltagere ville vise sig at have til mindretal og grænseland.

Jonas Henningsen og Nele Bruse fra Duborg-Skolen regnede med, at rundspørgen ville vise, at de fleste repræsentanter fra den danske ungdom i Valbyparken ville have et vist kendskab til det danske mindretal syd for grænsen. Leif Curdes fra Deutsches Gymnasium für Nordschleswig regnede med, at der ville være størst viden om, at der var et tysk mindretal i Sønderjylland.

Da de tre elevambassadører begyndte at gå rundt og spørge de unge i Valbyparken, fik ingen af dem ret. Svaret fra langt de fleste adspurgte var slet og ret ’nej’, når de blev spurgt, om de kendte til mindretallene i grænselandet.

Fordelen ved at blive mødt af en gruppe elevambassadører er så, at det bliver man klogere af. Grænseforeningens Elevambassadører er netop skolet i at fortælle jævnaldrende på især ungdomsuddannelser i Danmark om det at vokse op i et mindretal og være dansksindet og gå i dansk skole, selvom man lever i det tyske samfund. Eller om at være tysksindet og gå i tysk skole i Danmark.

Så de adspurgte er taget hjem fra Ungdommens Folkemøde med en ny viden om nationale mindretal i grænselandet.

”Der er danske skoler i Tyskland og tyske skoler i Danmark. Vi er opvokset med begge kulturer, både den danske og den tyske. Og den danske stat støtter det danske mindretal i Tyskland, mens den tyske stat støtter det tyske mindretal i Danmark”, fortæller de tre unge elevambassadører til de unge, de møder i forbindelse med rundspørgen.

”Det er sejt. Jeg kan godt lide, at der er plads til at blandede kulturer kan leve side om side. Det skal der bare være plads til, ligesom der skal være plads til andre mindretal”, siger en ung mand efter at have fået forklaret om mindretal og grænseland.

Carl Helth og Anton Qvortrup fra Virum Gymnasium erkender også, at deres viden om mindretal og grænseland ikke rækker langt. De ved dog, at der bor danskere i Slesvig-Holsten.

”Men jeg har aldrig mødt nogle”, siger den ene af dem.

”Det har du så nu” siger elevambassadørerne.

”Jeg vidste ikke, der var så mange, der talte dansk i Tyskland, og jeg kendte ikke til det tyske mindretal i Danmark. Men det var godt høre om. Vi har valgt at arbejde med emnet ’Flugt’ i dag, så det er godt at høre om folk, der lever i anden kultur”, siger Anton Qvortrup.

Alle andre er imponerede, da Leif Curdes spørger tre unge kvinder, som faktisk kan svare på alle spørgsmål om grænselandet og det at være mindretal på både den ene og den anden side af grænsen. Det viser sig at være tre studerende fra Social- og Sundhedsuddannelsen Syd. Men de har alle gået i tysk skole i Sønderjylland sammen med Leif, så det er der en grund til.

De flertalsdanske deltageres viden om mindretal er meget lille. Men Elevambassadørerne kan gøre deres jævnaldrende klogere.