Tilbage til nyhedsliste

Vildsvinehegn står klar i 2019

17. august 2018

Det omdiskuterede vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse forventes at være opført mellem juli og september 2019, og arbejdet skal efter planen påbegyndes til januar.

Det fortalte Bent Rasmussen, der er skovrider og projektchef på vildsvinehegnet i Naturstyrelsen ifølge Jydske Vestkysten, da der onsdag blev afholdt såkaldt besigtigelsesforretning i Tønder, hvor Naturstyrelsen præsenterede projektet for lodsejerne og en kommission, der er nedsat for at gennemføre ekspropriation i forbindelse med opførelsen af vildsvinehegnet.

”Det er, hvis alt går efter planen”, sagde Bent Rasmussen ifølge Jydske Vestkysten.

Ifølge Jydske Vestkysten kom det på mødet frem, hvornår de lodsejere, som er i risikozonen for at lægge jord til vildsvinehegnet, får besked om deres jord skal eksproprieres eller ej. Naturstyrelsen forventer, at det drejer sig om ca. 80 lodsejere. Der var ifølge Jydske Vestkysten kun sparsomt fremmøde på dette første af i alt tre besigtigelsesforretninger og ikke de store protester. 

I den forgangne uge blev vildsvinehegnet godkendt af Miljøstyrelsen, og nu skal der finde en entreprenør, der skal bygge og opsætte hegnet.

Regeringen og Dansk Folkeparti offentliggjorde den 22. marts en politisk aftale om at bygge et hegn ved den dansk-tyske grænse for at holde vildsvin og den afrikanske svinepest ude af hensyn til den danske svineeksport på årligt ca. 11 milliarder kroner. Vildsvinehegnet blev vedtaget af et stort flertal i Folketinget.

Vildsvinehegnet bliver 70 kilometer langt og en til halvanden meter højt og graves ca. 50 cm ned i jorden. Prisen vil være ca. 70 millioner kroner.

I juni måned kom det på tale, at der måske også skal bygges et vildsvinehegn syd for grænsen i tilfælde af, at den afrikanske svinepest skulle nå til Slesvig-Holsten. Dengang afholdtes en beredskabsøvelse, hvor også den slesvig-holstenske miljøminister Robert Habeck, De Grønne, deltog.

Robert Habeck har tidligere kritiseret det danske vildsvinehegn, som han ikke har anset for at være effektivt, men derimod et massivt indgreb i naturen, skriver bl.a. ndr.de.

Se oversigtskort over vildsvinehegnets placering på Naturstyrelsens hjemmeside.