Nyt mødeformat skal skabe større sammenhæng i vores forening

Til efteråret vil der som noget nyt kun blive afholdt et lokalforeningsmøde i stedet for to. Det skal styrke sammenhængskraften i Grænseforeningen.

Foto: Grænseforeningen

Lokalforeningsmøde i Jystrup 2022.

Foto: Grænseforeningen

Lokalforeningsmøderne i Grænseforeningen er, hvor lokalforeninger kan møde hinanden og modtage ny inspiration. Gennem en årrække er der blevet afholdt to ens møder om foråret og to ens møder om efteråret for hhv. Øst- og Vestdanmark. Fremover vil alle lokalforeninger blive inviteret til et samlet møde i foråret og i efteråret.

”Bestyrelsen ønsker at styrke sammenhængskraften i vores forening ved at samle alle lokale kræfter under et tag hvert halve år til en hyggelig dag med oplæg, samvær og idéudveksling. Det skal give endnu mere ny inspiration og på sigt skabe et større fællesskab. Når vi kender hinanden bedre, kan vi også tage bedre beslutninger”, siger Hanne Sundin, direktør i Grænseforeningen, om beslutningen, som er taget af Grænseforeningens bestyrelse, og nu skal føres ud i livet af sekretariatet.

Næste lokalforeningsmøde afholdes lørdag den 7. oktober på Comwell, Middelfart. Et detaljeret program er ved at blive udformet og vil blive udsendt pr. mail.

Kommer man østfra og kører flere sammen i en bil, er det muligt at få refunderet billetten over Storebælt ved henvendelse til sekretariatet.

Du kan også allerede sætte kryds i kalenderen lørdag den 9. marts, hvor forårets lokalforeningsmøde afholdes på Comwell i Middelfart.