Gå til listen over genforeningssten

Agerskov

Genforeningsstenen i Agerskov blev afsløret søndag, den 15. juni 1930 af gårdejer M. Refslund Poulsen, Bovlund, der også holdt afsløringstalen i overværelse af en forsamling på ca. 600 mennesker. Deltagerne samledes efter afsløringen i krohaven, hvor overlærer Hansen, Gråsten talte.

Gæster fra Lolland-Falster deltog i højtideligheden, der sluttede med, at forsamlingen sang Kongernes konge. I stenens forside er indhugget det sønderjyske og det danske våbenskjold.

Genforeningsmonument bestående af en stor lys granitsten med let sleben forside. Stenen er sat ovenpå en stor rektangulær muret cementsokkel på en lille stenbrolagt plads ca. 4,0 x 2,0 m stor.