Gå til listen over genforeningssten

Bevtoft

På initiativ af 2 borgere i Bevtoft, Jørgen Schmidt og Chr. Brink blev genforeningsstenen i Bevtoft (10 tons) rejst den 22. september 1922 dels ved en privat indsats og dels ved økonomisk bistand fra Bevtoft Sogneråd.

Billedhugger Bein afslørede genforeningsstenen efter H.P. Hanssen havde holdt tale, hvori han priste Krüger som sognets første mand, der havde udtalt de stolte ord i den prøjsiske rigsdag.

Billedhugger Bein, Haderslev har indhugget udsmykning og indskriften, der er forfattet af de to initiativtagere. Øverst på forsiden af stenen er der en sammenbundet egegren og kornaks, der symboliserer troskab og standhaftighed. De sidste linjer er Hans Krügers berømte ord.

Genforeningsstenen er en lysrød grovkornet granitsten let tilhugget med en sleben forside. Den måler 1,80 x 0, 82 x 0,5 meter. Den er placeret på en 0,5 x 3,0 x 2, 0 meter stor muret sokkel beklædt med mindre marksten. Monumentet står på en græsklædt 1 x 14 meter stor græsklædt høj kantet med en stenkrans.