Gå til listen over genforeningssten

Bevtoft

På initiativ af 2 borgere i Bevtoft, Jørgen Schmidt og Chr. Brink blev genforeningsstenen i Bevtoft (10 tons) rejst dels ved en privat indsats og dels ved økonomisk bistand fra Bevtoft Sogneråd. Afsløringen af genforeningsstenen skete den 22. september 1921 af billedhugger Bein efter H.P. Hanssen havde holdt tale, hvori han priste Krüger som sognets første mand, der havde udtalt de stolte ord i den prøjsiske rigsdag. Billedhugger Bein, Haderslev har indhugget udsmykning og indskriften, der er forfattet af de to initiativtagere. Øverst på forsiden af stenen er der 2 sammenbundne egegrene, der symboliserer troskab og standhaftighed. De sidste linjer er Hans Krügers berømte ord.