Gå til listen over genforeningssten

Birkerød

Genforeningsstenen i Birkerød blev afsløret 9. juli 1920. Det begyndte kl. 12 med festgudstjeneste i kirken, hvor mange deltog. Efter gudstjenesten deltog sognets veteraner i en fællesspisning i kroen. Kl. 16 samledes ca. 2000 mennesker omkring mindestenen, hvor bankdirektør A. Andersen holdt afsløringstalen og drog dækket til side, mens alle blottede hovederne. Med musik og en mængde faner i spidsen gik forsamlingen derefter til festpladsen i Bistrup Hegn, hvor festen blev fortsat med taler, musik og korsang. Festen sluttede, som den begyndte, ved mindestenen, hvor der om aftenen var festfyrværkeri og hele "Majpladsen" var illumineret.

Oprindelig blev stenen nemlig rejst på "Majpladsen", midt i Birkerød by, hvor der står en buste af Henrik Gerner, Birkerøds berømte præst fra Svenskekrigens dage i 1658,.

Stenen er flyttet flere gange; først da man i 1935 førte Bistrupvej ind til Birkerød Hovedgade. Her stod den til 1970, hvor stenen kom på tværs af vejanlægsarbejder igen. Man knuste de tre støttesten og overlæggeren (med teksten) blev flyttet til Assistens Kirkegård. Man er dog kommet på bedre tanker efterfølgende. Nu står stenen i Langedam på en lille forhøjning med 3 nye støttesten.

Arkitekt Hoffgaard fra Færøerne leverede tegningen til inskriptionen, som er meget enkel. Med romertal står der 15/6 henholdsvis 1920.Stenen blev i sin tid fundet af skovefoged Godskesen i Rude Skov.

Genforeningsmindet står i et anlæg, 8 x 8 m, der er omkranset af fire egetræer. I midten et fritstående dyssekammer af tre bæresten og en overligger som samlet måler 1,7 x 1,3 x 1,35 m. Inskriptionen er på den sydlige side af overliggeren.

Kilde til stenens omskiftelige flyttehistorie: Alex Bredsdorff, Rudersdalavis den 7. oktober 2020