Gå til listen over genforeningssten

Bogense

Den 15. juni 1920 afsløredes genforeningsstenen i Bogense. Det skete under stor festlighed med deltagelse af over 4000 mennesker. Fra morgenstunden var byen i festskrud, og på kirkegården var krigergravene pyntet.
Borgmester Trautner indledte med ordene: "Veteraner! Danske piger og drenge! Danske mænd og kvinder! - Nu er dagen der! Nu er sønderjyderne kommen hjem! Dagen er der, som vi kan rejse sten og minde for..."- Overlærer Christensen, der afslørede mindestenen, sluttede med ordene: "...ved en ren tilfældighed - byen skal have nyt rådhus - er stenen den atter kommen frem for dagen, og ved menneskehånd er den nu rejst her .... Lad den blive fredet som en bautasten over sønderjydernes trængsler og nød..."
Mens dækket faldt sang man sidste vers af "Jeg elsker de grønne lunde".
Under de slesvigske løver, der går tilbage til hertug Abels tid, står teksten.
Det hører med til historien, at stenen blev rejst i det store anlæg på 3 ha nordøst for byen. Dette anlæg, som er beskrevet i Trap Danmark 1957, eksisterer imidlertid ikke mere - så vidt en tilrejsende måtte konstatere. Stenen er derfor flyttet til sin nuværende placering.