Gå til listen over genforeningssten

Bogense

Den 15. juni 1920 afsløredes genforeningsstenen i Bogense. Det skete under stor festlighed med deltagelse af over 4000 mennesker. Fra morgenstunden var byen i festskrud, og på kirkegården var krigergravene pyntet. Borgmester Trautner indledte med ordene: "Veteraner! Danske piger og drenge! Danske mænd og kvinder! - Nu er dagen der! Nu er sønderjyderne kommen hjem! Dagen er der, som vi kan rejse sten og minde for..."- Overlærer Christensen, der afslørede mindestenen, sluttede med ordene: "...ved en ren tilfældighed - byen skal have nyt rådhus - er stenen den atter kommen frem for dagen, og ved menneskehånd er den nu rejst her .... Lad den blive fredet som en bautasten over sønderjydernes trængsler og nød..." Mens dækket faldt sang man sidste vers af "Jeg elsker de grønne lunde". Under de slesvigske løver, der går tilbage til hertug Abels tid, står teksten.

Det hører med til historien, at stenen blev rejst i det store anlæg på 3 ha nordøst for byen. Dette anlæg, som er beskrevet i Trap Danmark 1957, eksisterer imidlertid ikke mere. Det nuværende anlæg  har skiftet karakter igennem tiden men har senest i 1977 nogenlunde fået sit nuværende udseende. 

Ud over mindestenen for Genforeningen findes også en mindesten for ”Sangstævne 1930”. Størstedelen af anlægget udgøres af et rektangulært, vandfyldt bassin med en jernskulptur af Otto Frandsen erhvervet i 1976. Stenen er i grå bjergart med lodrette kvartsårer. 1,50 x 1,10 x 0,70 m. Genforeningsstenen er øverst udsmykket med to løver.