Gå til listen over genforeningssten

Brændstrup

Genforeningsstenen i Brændstrup var rejst den 10. februar 1924, 4-årsdagen for afstemningen i Zone I, på hvilken dag, der afholdtes en stor fest, som indledtes med afsløringen af stenen, hvorefter højskoleforstander Erik Appel, Rødding, og amtrådsmedlem O. Fink, Brændstrupgård, talte.
Stenen blev fundet i en mose nordvest for byen. Mosen tilhørte Søren Finnemand, Hundebølge-gård.