Gå til listen over genforeningssten

Brændstrup

Genforeningsstenen i Brændstrup var rejst den 10. februar 1924, 4-årsdagen for afstemningen i Zone I. Der var stor stor fest, som indledtes med afsløringen af stenen efterfulgt af taler fra  højskoleforstander Erik Appel, Rødding, og amtrådsmedlem O. Fink, Brændstrupgård. 

Stenen blev fundet i en mose nordvest for byen. Mosen tilhørte Søren Finnemand, Hundebølge-gård.

Genforeningsmindesmærket er en 7 x 4 m stensætning med bugtet forløb med genforeningsstenen placeret på toppen. Genforeningsstenen er støbt i en 1,3 x 0,45 m cementsokkel, hvori marksten er røsen til støtte for selve genforeningsstenen, der er 1,25 m høj, 0,75 m lang og 0,35 m bred.