Gå til listen over genforeningssten

Faxe

Blandt befolkningen i Faxe var der  et stor ønske om at rejse en mindesten for genforeningen. En komité, der blandt andet bestod af købmand Niels Hansen, sagfører Knud Nielsen, bankdirektør H. P. Johannessen og bagermester Carl Fr. Olsen, stod for opsætningen af stenen. Sognets beboere ydede frivillige pengebidrag hertil.

Stenen blev fundet i Svennerup skov, som ejes af Gisselfeld Kloster. På lastbil blev den transporteret til Vinkældertorvet i Faxe, hvor den blev placeret på en ret høj stensætning.
Pastor Riemann stod for valget af stenens inskription.                                                    

Mindestenen blev afsløret den 21. oktober 1921 ved en højtidelighed, som blev overværet  af en stor forsamling. Veteranerne blev hentet i flagsmykkede vogne. Pastor Riemann holdt afsløringstalen og sangforeningen "Hejmdal" sang: Kongernes Konge.

I 1932 blev mindestenen flyttet fra Vinkældertorvet til Anlægget ved Gl.Strandvej af pladsmæssige årsager.

Kilde: Historisk Atlas