Gå til listen over genforeningssten

Fole

Efter en genforeningsgudstjeneste i Fole kirke blev genforeningsstenen afsløret den 15. juni 1920 af lærer Romose, Fole. Det var det daværende sogneråd, der på kommunens regning lod genforeningsmindet rejse.

Stenen stammede fra Brogårdsplantage under Gram gods og var skænket af grev Brockenhuus Schack.

Genforeningsstenen er lys meget grovkornet sten med ujævn overflade, 1,61 x 1,13 x 0,84 m stor. På stenens forside er udhugget et rundbuet indskriftsfelt med rødmalede bogstaver. Stenen står en muret cirkulær ca. 0,10 m høj sokkel belagt med pigsten.