Gå til listen over genforeningssten

Frøbjerg

Frøbjerg Bavnehøj

Genforeningsstenen på Frøbjerg Bavnehøj blev afsløret den 5. juni 1922 i forbindelse med grundlovsfesten, ved hvilken lejlighed der blev talt af redaktør A. Lebeck, mejeriejer, folketingsmand Kyeld og forstander P.J.Skriver. Selskabet "Frøbjærg Bavnehøj" lod foretage indsamling over hele amtet, og for de indkomne midler rejstes mindet.

Míndestenen, der er formet som en af de gamle milepæle, bærer øverst de 2 slesvigske løver og nedenunder de 2 centrale årstal. Den 2,5 meter høje "milepæl" er udført i bornholmsk granit efter tegning af kunstneren Erik Pedersen, Viby. Den korte indskrift blev foreslået af forstander P.J. Skriver, Glamsbjerg Fri- og Efterskole.

Genforeningsmonumentet er rejst på en minde- og festplads på Frøbjerg Bavnehøj. Det er en udhugget granitsøjle i fire dele med spids top og kvadratisk base. Den kvadratiske base udgør ét stykke og den cirkulære søjle endnu tre stykker med faldende diameter mod den tilspidsede top, så den har form som en milesten: 3,0 x 1,25 x 1,25 m.