Gå til listen over genforeningssten

Gjesing

Den 9. juli 1920 blev genforeningsstenen i Gjesing by afsløret af sognepræst N.F.S. Holm, Fruering, idet den 89-årige veteran Jens Frandsen, Gjesing foretog selv afdækningen. Hovedstenen er flankeret af to sten, som bærer tekstet.

I forbindelse med rejsningen af stenen blev der i fundamentet under stenen indstøbt en flaske, indeholdende et eksemplar af alle de på det tidspunkt gangbare skillemønter og en beretning om stenens historie, hvoraf følgende uddrag gengives:

"Efter Folkeafstemningen i første Zone, den 10. Februar 1920, var det givet, at Danmark vilde faa en Del af det i 1864 tabte Land tilbage. .... Den 6. Marts 1920 indvarslede Gjesing Bys Beboere til et Møde .... Paa Mødet nedsattes et udvalg med Mejeribestyrer O.P. Lund, Mejeriet "Gjesing-Skovly", som Formand. Udvalget fandt en ... Sten ved Bækken i Gjesinggaards Mark i Nærheden af Rindelev Bro .... Søndag den 14. Marts, Afstemningsdagen i anden Zone, samledes frivilligt Mandskab ... for at udgrave Stenen .... Medens Billedhugger Holm, Odder, indhuggede Indskriften, blev der støbt et solidt Betonfundament .. O.P.Lund."

Genforeningsstenen står på en støbt cementsokkel med natursten. Soklen måler er 1,65 m lang, 1,3 m bred og 0,45 m høj. Stenen er 1 m lang, 0,8 m bred og 1,6 m høj. Inklusive sokkel er den 2 m høj.

Gjesing

Foto: Jens Ambirk

Gjesing

Foto: Jens Ambirk