Gå til listen over genforeningssten

Grænsesten nr. 3 - Plougstrup Krat

Grænsesten nr. 3

Foto: Claus Jørn Jensen

Denne grænsesten stammer fra Kongeågrænsen til Tyskland indtil 1920. Stenen stod oprindeligt i engområdet lidt sydvest for Egebæk-Hviding, men blev i 1925 flyttet til forsamlingshuset i Jernved - vistnok som et vidnesbyrd om, at Sønderjylland blev genforenet med Kongeriget, ved at grænsen fra 1864 med sine markeringer ophørte med at eksistere.

Hvornår den er havnet i krattet vides ikke. Stenen er 0,8m høj, 0,29m bred og 0,26m dyb. 

Man finder grænsestenen således: Fra Jernved kirke skal man fortsætte ad Plougstrupvej til lavningen og følge markvejen ind til venstre lige før bækken og før Holtsagervej. 

Grænsesten nr. 3

Foto: Claus Jørn Jensen