Gå til listen over genforeningssten

Grindsted

Genforeningsstenen i Grindsted blev rejst i 1921 af en del af Grindsted by og omegn. En egentlig afsløring fandt aldrig sted. På stenens forside er indhugget en laurbærkrans, der omslutter årstallene. Kransen støttes af to stiliserede løver og under kransen ses tre hjerter og tre løver. Det er kunstmaler, stationsforstander Jørgen Glavind, Grindsted, der har leveret tegningen til stenens udsmykning, medens billedhugger Christensen, Varde har udført stenarbejdet.

Genforeningsstenen står i et anlæg, der er 11 m langt (Ø-V) og 8 m bredt (N-S), og gravet ind i en skråning. Anlægget er hesteskoformet med buen vendt mod S, og i midten står mindestenen omkranset af en bøgehæk. Selve mindestenen er 1,1 m høj, 1 m bred og 0,6 m dyb.