Gå til listen over genforeningssten

Halk

Afsløringen søndag, den 15. juni 1930 blev indledt med en gudstjeneste, som afsluttedes ude på kirkegården ved mindestenen over de 31 fra sognet, der faldt i Første Verdenskrig. 

Derefter gik forsamlingen til genforeningsstenen. Skolebørnene, der syngende havde vandret sognet rundt, kom i procession bærende hver sit lille flag for at danne æresvagt omkring mindestenen, som stod hyllet i et gammelt Dannebrogsflag fra Frederik VI´s tid.

Det var domæneforvalter, tidligere folketingsmand P.J. Refshauge, Tyrstrup der holdt afsløringstalen. Teksten er forfattet af sognefoged Jørgen Petersen, Halk.

Under stenen i fundamentet er nedlagt en forseglet flaske med et dokument, der fortæller om tilblivelsen af mindet.

Genforeningsstenen er en tilhugget granitsten med afrundede hjørner og slebet/poleret forside. Stenen måler 1,45 x 0,83 x 0,55 m og står på en muret 1,12 x 0,32 x 0,88 m stor cementsokkel kantet med smalle cementfliser.

 

I Halk blev der ligeledes rejst en genforeningssten i en privat have. Den står nu i Karise