Gå til listen over genforeningssten

Halk

Afsløringen søndag, den 15. juni 1930 blev indledt med en gudstjeneste, som afsluttedes ude på kirkegården ved mindestenen over de 31 fra sognet, der faldt i Første Verdenskrig. Herfra forsattes til genforeningsstenen, som stod hyllet i et gammelt dannebrogsflag fra Frederik den VI's tid. Det var domæneforvalter, tidligere folketingsmand P.J. Refshauge, Tyrstrup der holdt afsløringstalen.
Teksten er forfattet af sognefoged Jørgen Petersen, Halk.
Under stenen i fundamentet er nedlagt en forseglet flaske med et dokument, der fortæller om tilblivelsen af mindet.