Gå til listen over genforeningssten

Hoven

På privat grund

Genforeningsstenen på ejendommen Skovlyst ved hedeplantagen Haarkær er rejst af ejendommens daværende ejer, tandlæge N. Thorlacius-Ussing, Vejle. Afsløringen fandt sted den 19. juni 1921 og selv om der var tale om placering af stenen på privat grund, deltog over 300 personer i afsløringsfesten.

I en ramme af de 2 sønderjyske guldhorn, som er indhugget efter tegning af arkitekt Christof Hans står teksten.

Nederst er de to relevante årstal.

Tandlægen havde indbudt 14 landskendte digtere til en konkurrence om indskriften. Der indkom 21 forslag, som blev overgivet til en dommerkomite, bestående af rektor J. Alsted, sagfører Gyntelberg og sønderjyden, lærerinde C. Plov, alle bosat i Vejle. Dommerkomiteen valgte strofen, som nu pryder stenen, men komiteen ønskede dog, at ordet "Udlukte" blev ombyttet med en mildere betegnelse for de landsmænd syd for den nye grænse, som ikke kom tilbage til Danmark.

Den anonyme forfatter ønskede imidlertid ikke at ændre i strofen, så resultatet blev som det blev.

Ifølge kilderne var der nedenunder årstallene oprindeligt 2 datoer for afstemningen i første og anden zone, "10/2" og "14/3". De 2 datoer er idag ikke synlige