Gå til listen over genforeningssten

Jels

15. juni 1921 afsløredes genforeningsstenen i Jels af daværende sognepræst K. A. Jensen.
Ved den efterfølgende fest talte apoteker A.C. Andersen, Jels om, at mindestenene, lige fra runestenene til den nu rejste genforeningssten vidnede om, at landet fra hedenold havde været dansk, og i overensstemmelse hermed var befolkningens ønske "at vi ere danske og vil vedblive at være danske!"
Øverst er indhugget kong Christian den Tiendes navnetræk og derunder genforeningsdatoen.
Jels Ungdomsforening bistået af bygmester Fuglsang, Peter Lund, Samuel Falkenberg og vognmand Peter Schmidt har foretaget rejsningen af mindet.
De flankerende grænsesten fra Kongeågrænsen 1864-1920 er nr. 77 og nr. 109.