Gå til listen over genforeningssten

Jels Voldsted

I anlægget "Jels Voldsted" - et søgt udflugtssted - blev der af hotelforpagter Jørgensen, Missionshotellet i Vamdrup, rejst en af de gamle grænsesten som et direkte vidnesbyrd om Nordslesvigs genforening med moderlandet.
Grænsestenen, der har nummer 74, stod oprindelig på Røjbjerggårds mark i grænselinjen ind mod Vamdrup sogn. Langs den nordre grænse af Jels sogn forløb grænsen 1864-1920. Grænseovergangen hed Jels Troldkær.