Gå til listen over genforeningssten

Lime

Lime

Foto: Ulrich Schnell

Snedkermester Frants Nielsen var initiativtager til at anvende en gammel bindesten som genforeningsminde. Han og hans nabo, lærer N. Christensen indhuggede den 9. juli 1920 med primitivt værktøj årstallene. Under årstallene blev der indhugget  klokke, som skal minde os om, at kirkeklokker overalt i landet ringede genforeningen ind.

Efter indhugningen samledes beboerne i byen om eftermiddagen til en lille afsløringsfest. Her talte N. Christensen om de begivenheder, der havde ført til 1864 og 1920, altså både tabet og genforeningen.

Om stenen fortæller Mette W. Nielsen i Genforeningsmindernes historie i Syddjurs Kommune: " Stenen blev opstillet på privat initiativ af snedker Frants Nielsen, og han fik hjælp med indhugningen af naboen lærer N. Kristensen. Stenen havde stået i snedkerens have siden dengang, den lokale smed havde haft sit værksted på grunden.

Stenen havde været ”bindesten”, det vil sige den sten, som heste blev bundet til, når de skulle skoes. Efter snedkeren kom der igen smedeværksted ved smedemester Axel Eriksen på grunden. Da Eriksen mange år senere flyttede til Hovedgaden 15, tog han stenen med og lagde den i sin have. Derefter var stenen glemt i mange år indtil præsten i byen, Lars Nymark, som også er præst i Hvilsager, genfandt stenen i 1980’erne.

Lars Nymark var blevet opmærksom på, at der skulle være en genforeningssten i Lime via Aage Sørensens håndskrevne manuskript. Lime Beboerforening fik efter seje forhandlinger overtalt Axel Eriksen til at give stenen fra sig, mod at den skulle stilles foran forsamlingshuset, at den skulle hæves lidt over jorden og at der skulle monteres en ny og forgyldt bindering på stenens top.

I februar 1992 blev stenen flyttet til forsamlingshuset, og der blev monteret en ny bindering i guldbronzeret rustfrit stål". 

Stenen omkranses af seks natursten i en cirkel, der måler 1,25 m i diameter. Genforeningsstenen er 0,65 m lang, 0,6 m bred og 1,25 m høj.