Gå til listen over genforeningssten

Nordborg

Nordborg ny placering

Foto: Claus Jørn Jensen

I 1922 tog Nordborg Sangforening initiativet til at rejse en genforeningssten. Og med assistance af Nordborg Musikforening lod foreningen afholde et par koncerter, hvorved det nødvendige pengebeløb blev skaffet til veje. Der kom til at gå 6 år før stenen blev afsløret den 9. juli 1920. Gårdejer Peter Grau, Pøl holdt afsløringstalen. Rentier Nic. Frederiksen, Brandbøl stod for teksten.

Verset er næsten enslydende med indskriften på genforeningsstenene i Vester Sottrup, Sønderborg kommune og Christianshøj, Bornholm kommune, der var blevet rejst i 1921.

Stenen stammer fra forstranden ved Pøl. Stranden var så blød, at man var nødt til at vente i flere år på frost, som kunne gøre jorden hård. Det var forudsætningen for, at transporten af den meget store sten kunne lykkes. Det er forklaringen på, at der gik seks år før stenen blev rejst

Genforeningsstenen er i efteråret 2020 efter en indgående offentlig debat og med tilladelse fra Slots og Kulturstyrelsen - og efter beslutning i Sønderborg kommunalbestyrelse - flyttet til sin nuværende placering i det nye kommunale anlæg ved Søvænget ved Nordborg Sø.