Gå til listen over genforeningssten

Ølstykke (Hængehøj)

Ølstykke

På den tidligere vandværkshøj syd for Ølstykke Station og nær ved Rådhus Allé er der rejst en Genforeningssten. Stenen blev afsløret på Genforeningsdagen 1920 ved en fest, hvor stort set alle sognets beboere var samlet - med veteranerne som æresgæster.

Det var Ølstykke Sangforening, der fik ideen, og lærer A. N. Holm, Svestrup, var formand for det nedsatte udvalg. Det var også ham, der foreslog indskriften

Mindesmærket, en mandshøj natursten, blev skænket af møller Christensen, Værebro, og sognefoged Jens Peter Hansen gav grunden. Genforeningsstenen står på sin oprindelige plads.

 

Egedal leksikon har artikel om genforeningsstenen.