Gå til listen over genforeningssten

Øster Lindet

Ved festen i anledning af afstemningen i Zone I i 1920 i Øster Lindet, foreslog godsejer Aksel Høyer, Dronninglund Hovedgaard i Vendsyssel, der er født i Øster Lindet, at rejse en genforeningssten i byen.

Først i tiåret for genforeningen blev mindestenen rejst. Den var fundet i et markskel på præstegårdsjorden.

På Store Bededag, den 16. maj 1930 blev genforeningsstenen afsløret af sognepræsten A. Christiansen, der også holdt afsløringstalen. Maren Sørensen, Valsbøl ved Flensborg har forfattet indskriften.