Gå til listen over genforeningssten

Randerup

Den 15. juni 1927 blev genforeningsstenen i Randerup afsløret af skatterådsformand Hans Lorenzen, Bådsbøl-Ballum.
Under to korsstillede flag omkring Christian den Tiendes navnetræk står teksten.
På grund af blæst flyttede man festlighederne til Søren M. Lunds stuer, hvor daværende redaktør Johannes Vejlager, Bramminge talte om genforeningen som en opgave for det danske folk.
Det var gårdejer M. Lund, Randerup der i 1927 rejste genforeningsstenen på sin mark tæt ved gården. Mindestenen havde tidligere stået som støttepille under en bro ved Brede Å's udløb i Vesterhavet. Nogle år efter blev Lunds gård solgt på tvangsauktion. Den nye ejer ikke ville værne om stenen, hvorfor sognets beboere den 15. juni 1934 flyttede den til den nuværende plads, der var skænket af gårdejer Jakob Dahlmann.