Gå til listen over genforeningssten

Rinkenæs

Genforeningsdagen 1926 blev genforeningsstenen i Rinkenæs afsløret i overværelse af mange deltagere fra nær og fjern, Sønderborg Regimentsmusikkorps spillede og fhv. skipper Jes Asmussen holdt afsløringstalen.
Jes Asmussen er også ophavsmand til teksten, der blev valgt blandt flere indkomne forslag.
De sidste linjer er de berømte ord, som Krüger sagde i den prøjsiske Landdag.
Stenen blev i sin tid opfisket på godt 1 meter vand i Teglhage ved Dalsgaard.