Gå til listen over genforeningssten

Rislev

I sommeren 1919 blev der af Rislev bys beboere med tilskud fra kommunen anlagt et ret storstilet anlæg ved og omkring byens gadekær, og på forslag af lærer Hansen blev der i anlæggets nordvestlige hjørne rejst en genforeningssten.

Til afsløringen af genforeningsstenen i Rislev den 16. juli 1920 var sognets dalevende veteraner, Christian Olesen, Rislev og Adolf Jørgensen, Stenskoven indbudt som hædersgæster.

Lærer Hansen har forfattet indskriften. På dagen blev ligeledes fejret Dannebrogs 700 års fødselsdag.

Mindestenen er 1,36 m. høj, 1,16 m. bred og 0,32 m. dyb.