Gå til listen over genforeningssten

Skibet

I forbindelse med sognepræst Ove Gyring's forflyttelse til nyt embede i Lysabild sogn på Als i 1921 blev der afholdt en afskedsfest. Ved denne lejlighed opfordrede Gyring sognets beboere til at rejse en genforeningsminde.

Den 15. juni 1922 blev genforeningsstenen ved Skibet kirke afsløret af sognefoged Chr. Christensen, Knabberup. Andre talere var sognets tidligere og daværende præst, Ove Gyring resp. C.C. Wegener.

Øverst på stenen er der indhugget en vikingesnekke, som er modelleret af kunstner Elise Falk, født Hess, og derunder pastor Ove Gyrings  indskrift.

Den 9 tons tunge sten blev gravet op af en mark i Nørre-Vilstrup Søndermark. I stenens betonfundament blev indstøbt et dokument, hvori omstændighederne i forbindelse med stenens rejsning beskrives. 

Genforeningsstenen står på en kreds af 10 indtil 0,6 m store marksten. Stenen er 2 m høj, 2 m lang og 1,2 m bred.