Gå til listen over genforeningssten

Skødstrup

Tekst fra Fund og Fortidsminder: "Genforeningssten sat til minde om Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920. Mindesmærket er rejst på kirkepladsen i Skødstrup af sognets beboere. Der er først og fremmest tale om en befrielsessten til minde om 5. maj 1945, men stenen minder tillige genforeningen i 1920 samt kong Christian X 75 års fødselsdag"

Stenen står i et indhak i hækken ved kirken. Foran stenen en halvcirkel af brosten (ca. 2,7 x 1,4 m.) Mindestenen er af grå og lyserød granit. Den er ca. 1,2 m. bred, 0,4 m. tyk og 1,35 m. høj. 

Skødsstrup Menighedsråd behandlede på sit møde den 21. august 2019 en henvendelse fra fra Aarhus kommune, der på vegne af Grænseforeningen vil sikre sig, at sognets genforeningssten i anledning af 100 året for Genforeningen står i fin stand. Svaret fra sognet er, at stenen er i fin stand.