Gå til listen over genforeningssten

Skovby

Ved festen i anledning af årsdagen for afstemningen i Zone I i 1930 på Skovby kro vedtoges det at rejse en genforeningssten i byen. Et tremands udvalg med C.C. Lassen, Egegaard, som formand, fandt - efter at have set på forskellige sten - en halvanden meter høj granitsten i en gravhøj på en mark tilhørende gårdejer Christen Duus, Asserballe.
Søndag, den 1. juni 1930 blev genforeningsstenen i Skovby afsløret af folketingsmand Chr. E. Christensen, Asserballe, hvor der deltog en forsamling på ca. 300 mennesker under ustadigt vejrforhold med torden og regn. Chr. Christensen udtalte bl.a.: "Vort folk har gennem alle tider rejst sten til minde om skelsættende historiske begivenheder. Også i disse år rejses der mange. De står, som stenen her, og minder om sønderjydernes udholdenhed i udlændighedsårene og vidner om vor store glæde over atter at tilhøre Danmark."
Indskriften på stenen er bestem af udvalget.
På bagsiden af stenen er der indhugget et minde om Danmarks befrielse i 1945, hvorved stenen senere er blevet til den dobbeltsten, der mindes to begivenheder.