Gå til listen over genforeningssten

Storring

Genforeningsstenen blev rejst nogle år efter genforeningen; efter sigende på initiativ af lærer Ingvar August Dam, der var blevet ansat på Storring skole i 1922. Stenen blev taget ud af kirkegårdsdiget til venstre for indgangslågen ud til Lilleringvej og på træruller slæbt hen til opstillingsstedet. Stenhugger Hans Peter Jensen i Storring fik til opgave at indhugge inskriptionen, udarbejdet af lærer Dam.

Omkring stenen blev der oprindeligt anlagt bede, hvor der blev plantet roser. En eg fik plads lige bag ved stenen og en hæk omkransede pladsen med gange og græs.

Det beskrevne anlæg er senere igen sløjfet, og stenen står nu et græstæppe. Det jævngamle egetræ dominerer nu genforeningspladsen.

Genforeningsstenen er 1,4 m lang, 0,7 m bred og 2 m høj. Den støttes bagtil af natursten støbt i cement.

Se også Skanderborg Leksikon