Gå til listen over genforeningssten

Stubbekøbing

Genforeningsstenen i Stubbekøbing blev afsløret søndag, den 28. november 1920 af overlærer Jensen, Næsgård i overværelse af ca. 200 mennesker.
Da det havde krævet tilladelse til at rejse stenen i kommunens anlæg, havde byrådet været involveret i planerne. Stenen var genstand for politisk strid. Den oprindelig foreslåede tekst "Ej Vold, ej Magt kan bryde ned / et Folks trofaste Kærlighed" protesterede byrådet imod, fordi fra socialdemokratisk side blev der nedlagt protest mod ordet "Vold". Dette resulterede i, at byrådet nægtede, at denne indskrift måtte indhugges, hvis kommunen skulle overtage stenen.
Det var barbermester A.W. Mathiesen, der var initiativtager og primus motor i rejsningen af stenen, der blev givet af købmand Boas, Stubbekøbing.I forbindelse med afsløringen blev stenen overdraget til byen, men intet medlem af byrådet var mødt op ved afsløringen.