Gå til listen over genforeningssten

Svenstrup

Genforeningsstenen i Svenstrup blev afsløret den 15. juni 1930 af lærer Christensen, Sønderborg.
Gårdejer J. Skov, Skovgård har forfattet indskriften, hvor sidste linje er inspireret af de berømte ord, som blev udtalt i den prøjsiske Rigsdag.
Stenen blev fundet ved skovfogedboligen Nygaard i Statsskoven. Til trods for mange vanskeligheder med transporten af stenen til opstillingstedet blev det et triumftog, hvor samtlige beboere i byen fulgte transporten med fanebærer og musikkorps i spidsen af optoget.