Gå til listen over genforeningssten

Tårs

Den 9. juli 1920 blev genforeningsstenen i Tårs afsløret af lærer Fløe, Tårs med taler af denne samt forstander Andreas Nielsen, Bagterp og pastor Kjærgaard, Taars. Midt under festen trak en tordenbyge op, så der måtte søges ly i det nærliggende, meget rummelige forsamlingshus, som dog ikke nær kunne huse de mange festdeltagere. Det havde aldrig tidligere været tilfældet, hvilket er et vidnesbyrd om det sjældent store antal deltagere. Som tekst er anvendt - med en lille ændring - de to sidste linjer af "Brat af slaget rammet". Gårdejer Marius Lie skænkede stenen, som havde ligget på hans mark. Han sørgede også for at transportere den til opstillingspladsen.