Gå til listen over genforeningssten

Taastrup

Genforeningsstenen blev afsløret juledag 1920 af krigsinvalid, arbejdsmand Niels Rasmussen, Tåstrup.

Arkitekt Holger Jacobsen, København tegnede stenens ornamentering, som blev udført af billedhugger Hansen-Glem, Roskilde. 

Stenen blev skænket af den daværende landbrugsminister, senere statsminister, godsejer Madsen-Mygdal, Edelgave.

Genforeningsstenen er 80 x 55 cm og 190 cm høj. Øverst på stenens forside er indhugget en kongekrone, og herunder henholdsvis Sønderjyllands og kongeriget Danmarks våbenskjolde ved siden af hinanden.