Gå til listen over genforeningssten

Tvede

På initiativ af repræsentanter for Kirkeligt Samfund af 1898 blev der rejst en genforeningssten i Tvede. Den 15. juli 1920 afholdtes afsløringsfest med taler af sognepræsten Johs. Talleruphuus og maler Th. Hoffmann. Som indskrift har man benyttet linjer af N.F.S. Grundtvig. Den samme tekst findes på genforeningsstenene i Virring, Skanderborg kommune og Reerslev, Kalundborg kommune.

Stenen lå som grundsten i kirkegårdsdiget, men kirkeejeren, hofjægermester C.C. v. Folsach til Gesinggaard, gav tilladelse til, at den måtte benyttes til mindesten,

Genforeningsstenen blev oprindeligt rejst foran forsamlingshuset. Stenen er af grå granit. Den er 0,7 m. bred, 0,35 m. tyk og 1,3 m. høj. Stenen er udsmykket med to krydsede Dannebrogsflag i rød og hvid.