Gå til listen over genforeningssten

Veksø

Veksø

Oprindelig stod genforeningsstenen på en lille trekant mellem tre kastanietræer midt ude i vejkrydset Veksø Bygade og Hovevej. Ved en omlægning af vejføringen i 1966 blev stenen flyttet til et lille anlæg ved Smedestræde og Gl. Hovevej. I det lille anlæg er der også en flagstang. Der flages ved officielle flagdage og private kan mod et lille gebyr også flage. Det er Veksø Flaglaug der står for det praktiske omkring flagstangen

Mindesmærket er en natursten, der er skænket af gårdejer Petersen, Hulhøjgård. Beboerne i Veksø transporterede i fællesskab stenen til stedet. Mindesmærket blev afsløret Genforeningsdagen 1920. Proprietær B. Mølgaard, Anneksgården, og læge Hassing, Hellerup, tidligere Veksø, talte.

Indskriften skyldes læge Hassing. Efter afsløringen samledes man på kroen til fortsat fest med tale og sang.

Genforeningsstenen er en granitsten, der er sat på en støbt sokkel indeholdende flere større marksten. Hele monumentet måler 98 x 108 x 62 cm. Soklen måler ca. 130 x 130 cm.

Egedal leksikon har en artikel om genforeningsstenen.