Gå til leksikonoversigt

Ånden fra '48

Begreber

En udbredt, ret fejlagtig forestilling om en national vækkelse, der brød frem ved krigsudbruddet i 1848 og besjælede hele samfundet, ikke mindst de danske landsoldater. "Ånden fra '48" var en kortvarig opflammen, især blandt officerer og frivillige, men den satte sig varige spor i form af romantisering af begrebet den tapre landsoldat. Hundredvis af breve fra landsoldaterne vidner om, at de så det som deres pligt at forsvare kongens rettigheder og i øvrigt satte deres lid til Gud. Fædrelandsfølelse kommer sjældent til udtryk i landsoldaternes breve.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Lyrik, der afspejler Ånden fra '48:

Den gang jeg drog af sted.

Det var en sommermorgen.

Det modsatte synspunkt:

Schleswig-Holstein, meerumschlungen

Litteratur:

Søren J.C. Frost: Fædrelandskærlighed – i landsoldaters breve fra 1848-51. 2008. Inge Adriansen: Ånden fra 48, i: Samme: Nationale Symboler i Det Danske Rige, bd. 2. 2003.