Gå til leksikonoversigt

Årringemetoden

Begreber

Dendrokronologi (1. led af græsk dendron "træ", 2. led kronologi).

Arkæologisk metode til nøjagtig datering (± 1 år) af træ. Metoden er baseret på, at træer i alle klimazoner - bortset fra den tropiske - har årlige vækstperioder, som afsætter spor i træets ved som årringe.
I varme og regnfulde somre opbygges mere ved end i kolde og tørre somre, således at variationen af brede og smalle årringe i den samme tidsperiode danner det samme mønster i alle træers årringe. Man kan sige, at vækstperioderne afsætter en stregkode i træets ved.

Metoden har været kendt siden 1700-tallet, men er i 1900-tallet forfinet, ikke mindst via computer-teknologi.

Med udgangspunkt i eksisterende træer sammenholdt med ældre tømmer i f.eks. kirker har man dannet en "grundkurve" for årringe i hhv. Nordjylland, Østdanmark og Vestdanmark som når tilbage til før Kristi fødsel. De mest kendte dateringer ved hjælp af dendrokronologi er sænkekasserne i Danevirke Sø (år 737), Trelleborg (årene 980-981) og Skuldelev-skibet (vrag 2) i Roskilde Fjord, som er dateret til 1070.

Variationer i årringemønsteret kan også fortælle hvor f.eks. et skib er bygget. Man har således kunnet fastslå, at Skuldelev-skibet er bygget i Dublin.