Gå til leksikonoversigt

Aftægtshus

Begreber

Særskilt bolig til det tidligere ejerpar. Aftægten fandtes før 1850 på næsten alle gårde, som regel placeret i den ene ende af stuehuset. I Østslesvig udviklede der sig tidligt gode aftægtsboliger med flere veludstyrede stuer. På Als, Sundeved og Angel byggede man efter 1850 ofte selvstændige aftægtshuse ved gården, en tradition, der er fortsat til vore dage. I resten af Sønderjylland har de gamle fra gården siden 1920 som regel bygget hus i nærmeste landsby eller stationsby, mens man syd for grænsen i højere grad holder fast ved aftægt på gården. 

Af Peter Dragsbo i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011