Gå til leksikonoversigt

Andresen, Karl, 1926-2004, højskoleforstander

Personer

Karl Andresen blev født i Agtrup i Sydslesvig. Under hans skolegang oplevede han, hvordan nazismen efter 1933 fik større og større indflydelse. Han fortalte selv om, hvordan et billede af Hitler blev hængt op i klasseværelset og om, hvordan man skulle vise respekt for Føreren. Dette førte til en konflikt mellem skolen og Karl Andresens forældre, der simpelt hen tog ham ud af skolen.

Under 2. Verdenskrig blev Karl Andresen sammen med sine tre brødre tvunget til at gå ind i den tyske værnemagt, og hvor han som dansksindet sydslesviger nægtede at aflægge troskabsed for Føreren og derfor blev chikaneret og udsat for tortur.

Han overlevede mirakuløst krigen og blev efterfølgende uddannet som lærer ved Tønder Seminarium i 1952. I de følgende 20 år var han skoleleder på Vanderup Skole i Sydslesvig og i 1972 efterfulgte han den navnkundige Niels Bøgh Andersen som forstander på Jaruplund Højskole. I de sidste aktive år fra 1979 frem til 1986 var han skoleleder på den danske skole i Harreslev.

Karl Andresen var en fremragende foredragsholder og respekteret kunstner. Han brugte maleriet til at arbejde sig ud af de personlige kriser og dystre tanker, som krigen havde påført ham. Hans kunst og foredragsvirksomhed var en slags sjæleterapi for ham. Karl Andresen har udstillet på ca. 30 udstillinger mange steder i Danmark og Sydslesvig.

Karl Andresen nød sit otium i Kollund ved Flensborg Fjord, hvor han døde  i 2004.

Se eksempler på Karl Andresens kunst.