Gå til leksikonoversigt

Anker, Johan Andreas Peter, 1838-1876, officer

Personer

Johan Anker blev født på Bornholm og fik en militær opdragelse. Han blev i 1858 udnævnt til sekondløjtnant ved Bornholms milits, men han havde svært ved at falde til ro og forsøgte sig bl.a. som skuespiller på det københavnske forlystelsessted Alhambra. Men da krigen kunne forudses, meldte han sig i 1863 frivilligt til tjeneste og blev ansat i det kgl. artilleri.

Under belejringen og bombardementet af Dybbøl-skanserne vandt han stor anerkendelse som artillerikommandør i Skanse 2

Johan Anker blev i tiden efter slaget på Dybbøl opfattet som Skanse 2's heltemodige forsvarer. Hans fanden-i-voldske facon og mundrappe talemåder sikrede ham pressens bevågenhed, fjendens beundring og kongens opmærksomhed. Den 17. april 1864 blev løjtnant Anker hædret med ridderkorset, og som en særlig gave fra kongen, fik han en kappe. Den 18. april lagde man fra preussisk side vægt på at få helten Anker i levende live, og dette lykkedes. Ved hjemkomsten fra fangenskabet blev han hyldet og fik overrakt en æressabel fra danske borgere.

Anker forlod hurtigt militærtjenesten, da den stilfærdige fredstid ikke passede til hans temperament. De mange fester, der blev holdt til hans ære, gav ham smag på værtshuslivet. Men hans helbred blev herved ødelagt, så han døde knap 39 år gammel i 1876. Selvom militærhistorikere mener, at hans indsats var overvurderet, holdt Ankers ry sig usvækket i mange år.

Løjtnant Anker er således en af heltene fra Skanse 2 under krigen i 1864. Fra dansk side er især korporal Rasmus Nellemann og løjtnant Castenschiold og fra preussisk side pioner Carl Klinke berømmet for deres indsats under kampen om Skanse 2.

Kilde: Inge Adriansen: Dybbøl Mølle - monument og museum. Museet på Sønderborg Slot.