Gå til leksikonoversigt

Appel, Jacob C. L., 1866-1931, kulturminister

Personer

Jacob Christian Lindberg Appel var yngste søn af Cornelius Appel og blev født på Rødding Højskole i 1866. Han var blandt de første elever på Skibelund Friskole, der blev oprettet i 1874. Hans tre første navne henviser til Grundtvigs kampfælle i kirkekampen Jacob Christian Lindberg.

Jacob Appel var elev ved Askov Højskole 1882-85 og blev efter en uddannelse ved Polyteknisk Læreanstalt i fysik, kemi og matematik fra 1890 først lærer og senere, fra 1906-28 forstander på Askov Højskole. Han var en af de mest fremtrædende højskoleforstandere i højskolehistorien og gav Askov Højskole en meget væsentlig rolle i nordslesvigernes nationale kamp.

I perioden 1910-13 var han undervisningsminister i venstreministeriet Berntsen og igen 1920-24 i ministeriet Neergaard. Fra 1922 var han tillige kirkeminister. I disse perioder bar hans hustru Ingeborg Appel hovedansvaret for skolen, hvor hun var en dybt respekteret og afholdt leder.

Som undervisningsminister i regeringen Neergaard efter Genforeningen havde Jacob Appel et hovedansvar for den frisindede skolelovgivning i Sønderjylland, kaldet den sønderjyske skoleordning, som gav det tyske mindretal gode vilkår for skolevirksomhed. Skoleordningen var bl.a. bemærkelsesværdig, fordi der var 100 % statstilskud til de tyske skoler. Skoleordningen var endvidere kendetegnet ved, at der til hver skole var knyttet en skolekommission med ret til at ansætte og afskedige lærere.

Både som politiker og forstander støttede han ud fra en grundtvigiansk livsholdning højskolebevægelsen,  frimenigheds- og friskoletanken. Som lærer var han en meget søgt foredragsholder, der ud over sin undervisning i fysik, matematik og regning også inddrog psykologi og samfundslære. Hans lederegenskaber fik stor betydning for Askov Højskoles udvikling til landets mest søgte højskole.

Mindesten i Skibelund Krat. Initiativet til at rejse stenen blev taget af en række sønderjyske kulturforeninger og Dansk Skoleforening i Flensborg og blev afsløret på Jacob Appels fødselsdag den 23. april 1944. Hans hustru Ingeborg Appels navn blev tilføjet i 1960.

Kilde:
Den Store Danske Encyklopædi