Gå til leksikonoversigt

Arnå

Steder

Vandløb dannet ved sammenløb af Surbæk og Rødå vest for Hellevad som en del af Vidåsystemet. Vandet fra Arnå drev fra middelalderen både Arndrup Mølle og Solvig Mølle. Åen blev reguleret i 1950’erne. Et genopretningsprojekt i 2003 har reduceret okker- og kvælstofbelastningen til gavn for dyrelivet. Samtidig er den sjældne snæbel sikret adgang til Arnå ved en passage forbi Bachmanns Mølle i Tønder i 2009. 

Af Helle Thuesen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.