Gå til leksikonoversigt

Bagehus

Begreber

De fleste gårdstuehuse i Sønderjylland havde før i tiden to ildsteder: stue/køkkenildstedet og ildstedet med bageovn i bryggerset (i Sønderjylland kaldt for både bagehus, bagers eller vaskehus). I hedeegnene var bageovnen af brandhensyn tit fritliggende, tækket med græstørv. Under indflydelse fra Holsten byggede man fra slutningen af 1700-tallet ofte selvstændige bagehuse ved gårdene i det sydøstlige Sønderjylland (evt. kombineret med aftægt).

En preussisk byggelov fra 1878 om forbud mod bageovne under stråtag fremmede udbredelsen af teglhængte bagehuse; men fra omkring 1890-1900 erstattede komfurerne de fleste bageovne.

Af Peter Dragsbo i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Bagehus i Kær på Als.

Bagehus i Kær på Als.

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. Foto: Peter Dragsbo.