Gå til leksikonoversigt

Bahnsen, Berthold Broder, 1913-1971, landdagsmedlem

Personer

Berthold Bahnsen blev født i et frisisk hjem i Lindholm i det vestlige Sydslesvig og kom, efter at have været elev på gymnasiet i Nibøl, i banklære i Flensborg og Slesvig. 2. Verdenskrig afbrød hans uddannelse, men i slutningen af 1946 blev han ansat som leder af Sparkasse Nordfriesland i Læk, hvor han fra 1947 til sin død endvidere var medlem af kommunerådet, valgt af Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW).

I 1947-54 og igen fra 1958 til sin død var Berthold Bahnsen medlem af den slesvig-holstenske landdag i Kiel. Bahnsen var en dygtig bankmand, men det var først og fremmest som politiker, han gjorde sig  gældende. Da han blev valgt til landdagen, var han kun 34 år og landdagens yngste medlem, og det i en periode, hvor forholdet mellem dansk og tysk var meget anspændt.

Ved hans død i 1971 betegnede tyske politikere ham som et af de mest profilerede medlemmer af landdagen, som på afgørende vis havde været med til at bestemme udviklingen i Slesvig-Holsten efter 2. Verdenskrig.

Bethold Bahnsen efterfulgtes i 1971 af Karl Otto Meyer i den slesvig-holstenske landdag.

Litteratur: Claas Riecken: "Berthold Bahnsen. Friesisch-schleswigscher Landtagsmann." Verlag Nordfriisk Instituut, 2015