Gå til leksikonoversigt

Bakkeø

Begreber

Betegnelse for de høje partier af moræneaflejringer fra næstsidste istid, som ikke blev berørt af isens fremtrængen under sidste istid. I Sydslesvig benævnes landskabsformen også "geest". Bakkeøer eller gest ligger vest for sidste istids hovedstilstandslinie, dvs. det sydvestlige hjørne af Jylland og kendetegnes af brede hedesletter, der dannedes af smeltevandet fra isen under sidste istid. Enkelte steder, bl.a. ved Emmerlev Klev vest for Højer, når bakkeøen helt ud til kysten.

Læs mere om bakkeøer og andre landskabsformer her.