Gå til leksikonoversigt

Bernhoft, Herman Anker, 1869-1958, diplomat

Personer

H.A. Bernhoft blev født i Barcelona men gik i skole i Frankrig og tog studentereksamen i Danmark i 1888. Året efter blev han dansk statsborger og i 1894 tog han eksamen som jurist. Fra 1896 var han ansat i udenrigsministeriet, hvor han gjorde karriere.

Efter at have været gesandt i Wien i 1908-1910 blev han i 1913 udnævnt til gesandt i  Paris, hvor han blev helt frem til 1932. Han var således i Paris under 1. Verdenskrig og ved de efterfølgende fredsforhandlinger i Versailles, hvor spørgsmålet om Nordslesvigs genforening med Danmark havde meget stor dansk interesse.

Under fredskonferencen blev han bistået af H.V. Clausen, der af regeringen var udsendt som ekspert. Fredsforhandlingerne var vanskelige, fordi Flensborgbevægelsen og Danevirkefolkene meget aktivt modarbejdede regeringens og folketingsflertallets politik. Se Versailles-fredstraktaten.

I mellemkrigsårene repræsenterede han Danmark ved forskellige internationale konferencer i Geneve og Haag, men vendte i 1932 tilbage til Danmark og blev udnævnt til direktør for udenrigsministeriet. Han tog sin pension i 1936, men påtog sig i 1940 at vende tilbage som dansk gesandt i Frankrig. Efter den tyske besættelse forlod han Frankrig i 1941 og vendte ikke tilbage.