Gå til leksikonoversigt

Bordesholmalteret, Slesvig Domkirke

Begreber

6,5 m højt og 7 m bredt højalter udskåret af billedskæreren Hans Brüggemanns værksted i årene 1514 til 1521. Altertavlen er oprindeligt udskåret til Bordesholm Klosterkirke, men alteret blev i 1666 flyttet til Slesvig Domkirke.

Altertavlen er trefløjet; og når den lukkes, fremtræder den helt billedløs i det nøgne egetræ. Altertavlen, som i sin ydre form er gotisk himmelstræbende, rummer relieffer med 16 motiver fra Kristi lidelseshistorie. Opbygningen i de enkelte relieffer, detaljerne og stilen peger på indflydelse fra Holland og Sydtyskland. Særligt iøjnefaldende er påvirkningen fra den tyske maler Albrecht Dürer.

BordesholmalteretFoto: Walther Körber

De næsten 400 figurer er særdeles detaljerige og realistiske. De er klædt i samtidens dragter. Et af reliefferne viser Pilatus, som vasker sine hænder, og soldaterne omkring landshøvdingen kunne være billeder af landsknægtene i hertug Frederiks hær. Et andet billedfelt viser Abrahams møde med præstekongen Melkisedek. En gammel overlevering vil vide, at en af figurerne i Abrahams følge er et selvportræt af kunstneren. Detaljerigdommen og realismen er umiskendelige tegn på renæssancestilen. Se oversigt over de forskellige billedtemaer i altertavlen nedenfor og scroll ned til fotos ad de enkelte felter.

Af andre værker, der traditionelt tilskrives Brüggemanns værksted, kan nævnes Sankt Christoffer med Jesusbarnet i Slesvig Domkirke, Sankt Georg og dragen fra Mariakirken i Husum (ca. 1520, fra 1830 på Nationalmuseet i København) samt bronzegravmælet for hertug Frederik og hertuginde Anna af Brandenburg i Bordesholm Klosterkirke (ca. 1514-18).

Litteratur: Bordesholmalteret i Slesvig Domkirke. En fortælling af Doris Ottesen til billeder af Walther Körber. Poul Kristensens Forlag. Billederne nedenfor stammer fra ovennævnte bog.

Oversigt Bordeholmalteret

PREDELLAEN 1. Abraham og Melkisedek. 2. Påskemåltidet. Jesu sidste måltid med sine disciple. 3. Agape eller kærlighedsmåltidet. 4. Udvandringen fra Ægypten.
PASSIONEN 1. Judaskysset. 2. Kristus hos Kajfas eller Jesus for foran ypperstepræsten. 3. Hudstrygningen eller piskningen. 4. Tornekroningen. 5. "Ecce homo" Se, her er manden. 6. Pilatus vasker sine hænder. 7. Korsgangen. 8. Korsfæstelsen. 9. Nedtagelsen af korset. 10. Begrædelsen. 11. Gravlæggelsen. 12. Kristus i Dødsriget. 13. Opstandelsen. 14. Den vantro Thomas. 15. Himmelfarten. 16. Pinsedagen.
DET LUKKEDE ALTER 17. Den yderste dag. Kristus som verdensdommer. 18. Jomfru Marie som Himmeldronning. 19. Gud Fader. 20 og 21. Adam og Eva. 22. Apostle, profeter og andre væsentlige detaljer. 23. Stifterindskrift. 24 og 25. Kejser Augustus og Sibyllen.

Predellaen

Predellaen

Predellaen, felt 1: Abraham og Melkisedek

Predellaen, felt 1: Abraham og Melkisedek

Predellaen, felt 2: Påskemåltidet. Jesu sidste måltid med sine disciple.

Predellaen, felt 2: Påskemåltidet. Jesu sidste måltid med sine disciple.

Predellaen, felt 3: Agape eller kærlighedsmåltidet

Predellaen, felt 3: Agape eller kærlighedsmåltidet

Predellaen, felt 4: Udvandringen

Predellaen, felt 4: Udvandringen

Passionen, felt 1: Judaskysset

Passionen, felt 1: Judaskysset

Passionen, felt 2: Kristus hos Kajfas eller Jesus foran ypperstepræsten

Passionen, felt 2: Kristus hos Kajfas eller Jesus foran ypperstepræsten

Passionen, felt 3: Hudstrygningen eller piskningen

Passionen, felt 3: Hudstrygningen eller piskningen

Passionen, felt 4: Tornekroningen

Passionen, felt 4: Tornekroningen

Passionen, felt 5: "Ecce homo". Se, her er manden.

Passionen, felt 5: "Ecce homo". Se, her er manden.

Passionen, felt 6: Pilatus vasker sine hænder

Passionen, felt 6: Pilatus vasker sine hænder

Passionen, felt 7: Korsgangen

Passionen, felt 7: Korsgangen

Passionen, felt 8: Korsfæstelsen

Passionen, felt 8: Korsfæstelsen

Passionen, felt 9: Nedtagelsen fra korset

Passionen, felt 9: Nedtagelsen fra korset

Passionen, felt 10: Begrædelsen

Passionen, felt 10: Begrædelsen

Passionen, felt 11: Gravlæggelsen

Passionen, felt 11: Gravlæggelsen

Passionen, felt 12: Kristus i Dødsriget

Passionen, felt 12: Kristus i Dødsriget

Passionen, felt 13: Opstandelsen

Passionen, felt 13: Opstandelsen

Passionen, felt 14: Den vantro Thomas

Passionen, felt 14: Den vantro Thomas

Passionen, felt 15: Himmelfarten

Passionen, felt 15: Himmelfarten

Passionen, felt 16: Pinsedagen

Passionen, felt 16: Pinsedagen

Detaljer: Soldat med hævet arm

Detaljer: Soldat med hævet arm

Detalje: Soldat

Detalje: Soldat

Detalje: Soldat presser tornekronen ned over Jesus

Detalje: Soldat presser tornekronen ned over Jesus

Detalje: Brüggemanns selvportræt

Detalje: Brüggemanns selvportræt