Gå til leksikonoversigt

Bordesholmalteret, Slesvig Domkirke

Begreber

6,5 m højt og 7 m bredt højalter udskåret af billedskæreren Hans Brüggemanns værksted i årene 1514 til 1521. Altertavlen er oprindeligt udskåret til Bordesholm Klosterkirke, men alteret blev i 1666 flyttet til Slesvig Domkirke.

Altertavlen er trefløjet; og når den lukkes, fremtræder den helt billedløs i det nøgne egetræ. Altertavlen, som i sin ydre form er gotisk himmelstræbende, rummer relieffer med 16 motiver fra Kristi lidelseshistorie. Opbygningen i de enkelte relieffer, detaljerne og stilen peger på indflydelse fra Holland og Sydtyskland. Særligt iøjnefaldende er påvirkningen fra den tyske maler Albrecht Dürer.

De næsten 400 figurer er særdeles detaljerige og realistiske. De er klædt i samtidens dragter. Et af reliefferne viser Pilatus, som vasker sine hænder, og soldaterne omkring landshøvdingen kunne være billeder af landsknægtene i hertug Frederiks hær. Et andet billedfelt viser Abrahams møde med præstekongen Melkisedek. En gammel overlevering vil vide, at en af figurerne i Abrahams følge er et selvportræt af kunstneren. Detaljerigdommen og realismen er umiskendelige tegn på renæssancestilen. Se oversigt over de forskellige billedtemaer i altertavlen.

Af andre værker, der traditionelt tilskrives Brüggemanns værksted, kan nævnes Sankt Christoffer med Jesusbarnet i Slesvig Domkirke, Sankt Georg og dragen fra Mariakirken i Husum (ca. 1520, fra 1830 på Nationalmuseet i København) samt bronzegravmælet for hertug Frederik og hertuginde Anna af Brandenburg i Bordesholm Klosterkirke (ca. 1514-18).

Litteratur: Bordesholmalteret i Slesvig Domkirke. En fortælling af Doris Ottesen til billeder af Walther Körber. Poul Kristensens Forlag. Billederne til højre stammer fra ovennævnte bog.