Gå til leksikonoversigt

Claussen, Lorenz, ca. 1750-1823, møller

Personer

Lorenz Claussen var møller på Dybbøl Mølle til fra 1775 til 1810, hvor han gik fallit og måtte sælge møllen.

Ligesom mange andre samtidige møllere interesserede han sig for naturvidenskab og teknik. I 1782 deltog han i en konkurrence, udskrevet af Det kongelige danske Landhusholdningsselskab, om indretning af den bedst mulige mel-, malt- og grynmølle. Lorenz Claussens afhandling var skrevet på tysk, som det var almindeligt i Sønderjylland på denne tid. Afhandlingen blev belønnet med en guldmedalje samt 100 rigsdaler og blev udgivet i Leipzig i 1792. På bogens titelblad stod mottoet: "Hil Fædrelandet og den, der elsker det".

Claussen skrev senere tekniske afhandlinger, f.eks. om hvorledes kompasset kunne fungere i polaregne og han skrev desuden et forslag til forbedringer af brandraketter. Han eksperimenterede også med fremstilling af styrbare luftballoner og fremsendte i 1792 et detaljeret projekt til Landhusholdningsselskabet. Alle disse tekniske forsøg førte imidlertid til, at mølleriet blev forsømt og hans fallit, så han måtte sælge Dybbøl Mølle i 1810.

Han fortsatte som møllebygger og døde i 1823 efter at være ramt af en møllevinge.

Af Inge Adriansen