Gå til leksikonoversigt

Clemmensen, Erik Haunstrup, 1920-2009, kreditforeningsdirektør

Personer

Erik Haunstrup Clemmensen blev født i København i 1920 og blev i 1939 student fra Østersøgades Gymnasium og cand. polit i 1947. Efter en karriere ved Carlsberg Bryggerierne blev han i 1960 direktør ved Novo Industri A/S, hvorefter han i 1974 gik over i kreditforeningsbranchen. 

Samtidig var Haunstrup Clemmensen stærkt engageret i Det Konservative Folkeparti. Han var formand for Konservativ Ungdom i årene 1942-1947 og blev i 1956 og frem til 1973 formand i Den Konservative Vælgerforening for København og Frederiksberg. Haunstrup Clemmensen blev valgt til Folketinget i Brønshøjkredsen i perioden 1960-1971 og igen fra 1973 til 1977 og var under KVR-regeringen politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti.

Haunstrup Clemmensen var stærkt nationalt interesseret. Allerede i gymnasiet var han optaget af faget historie og han besøgte sammen med sin far Dybbøl første gang som 16-årig. Efter faderens død tog moderen ham flere gange med til Sydslesvig for at sætte ham ind i det sydslesvigske spørgsmål. I tiden op til besættelsen var han også optaget af forsvarstanken. "Den passivitet, man udviste fra officiel dansk side, var mig inderligt imod", udtalte han senere.

Under besættelsen var han med sin forlovede Bodil på flere cykelture i Sønderjylland, arrangeret af Sønderjysk Ungdomsforening. Her oplevede han et vældigt mod på at sikre danskheden i landsdelen. Engagementet kom også til udtryk gennem han indsats i modstandsbevægelsen.

Efter krigen fik han tilbudt at blive amtssekretær i Sydslesvigsk Forening, og var fristet, men han valgte i stedet at gøre sine studier færdige.

Han var medlem af Grænseforeningens Hovedstyrelse og Forretningsudvalg fra 1961, næstformand fra 1963 og i perioden 1966 til 1972 formand for Grænseforeningen. Desuden sad han i undervisningsministeriets udvalg vedr. kulturelle anliggender i Sydslesvig, det såkaldte Seksmandsudvalg i perioden 1961-1994.

Helt frem til sin død i februar 2009 var Erik Haunstrup Clemmensen en trofast deltager i de sydslesvigske årsmøder og i Grænseforeningens årlige Sendemandsmøde.

 Grænseforeningens øvrige formænd: Frederik Vinding Kruse, Hjalmar Ulrich, H.P. Hansen, Holger Andersen, Frederik HeickArne Fog PetersenEskild FriehlingH.P. ClausenViggo Witt-HansenJørn BuchBent A. KochTorben RechendorffFinn SlumstrupMette Bock og Jens Andresen.