Gå til leksikonoversigt

Collin, Ionas, 1877-1938, overlæge

Personer

Ultrakonservativ og stærkt nationalistisk overlæge, som engagerede sig stærkt i det synspunkt, at Danmark efter Tysklands nederlag i 1. Verdenskrig skulle kræve Sydslesvig helt ned til Danevirke tilbage - det synspunkt som Dannevirkebevægelsen forfægtede. Synspunktet tog ikke hensyn til befolkningens sindelag, men anvendte udelukkende en historisk argumentation.

Ionas Collin stod i skarp modsætning til H.P. Hanssens mere kompromissøgende position. Han skrev således direkte til den norske statsminister for at påvirke denne til at modarbejde, at H.P. Hanssen fik Nobels fredspris, hvilket var under overvejelse. Collin søgte på alle måder at påvirke beslutningstagere i sin retning. Han fik foretræde for Christian 10. og rejste i 1918 til Paris for at få international opbakning til sine synspunkter på fredskonferencen der.

Vilhelm la Cour har givet følgende beskrivelse af Ionas Collin: "Ved møder og diskussioner sad han ofte med lukkede øjne, ubevægelig, lyttende, men, sådan føltes det, ubetinget afvisende ethvert ræsonnement, der var hans egen opfattelse imod. I så fald optog han ingen debat. Han nøjedes med, for sig selv at konstatere at der altså fandtes en modstand, som skulle overvindes".

Professor Troels Fink giver i bogen "Da Sønderjylland blev delt. 1918-1920" følgende lidet flatterende karakteristik af Ionas Collin: "Collin mente, at kun et diktat fra den sejrende entente kunne skaffe en løsning på det slesvigske spørgsmål efter hans hoved, og han anså en dansk politik, der stræbte efter at opnå en for Tyskland nogenlunde acceptabel ordning - for slet ikke at tale om en ordning der forudsatte en forståelse med Tyskland - for en slags forbrydelse. Han var overbevist om at have ret, og at andre havde uret, og afskar sig derved fra den mulighed at søge at vinde anderledes tænkende ad overbevisningens vej - han kunne kun tænke sig at ødelægge modstanderen. Han afskar sig også fra en realistisk bedømmelse af de hjemlige og de internationale styrkeforhold. Han troede på de oplysninger, der passede i hans kram, og han afviste, hvad han ikke syntes om.

Han var i øvrigt oldebarn til den berømte Ionas Collin (1776-1861), som var H.C. Andersens velgører.